အထူးသတင္း ” အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလံပါ ေျပာင္းလဲဖို ့ျပင္ဆင္ထား “

ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေရႊသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ၎၏Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသေရပ်က္ေစမည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ စာမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚျမျမေဌးက တရားလိုလုပ္ကာ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

July 24 ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာပိုင္ကိုယ္ပိုင္ ဂ်ိဳတုလႊတ္တင္ေတာ့မည္ Congratulations.

ေဇာ္လတ္ကြမ္းယာ၊ေမာ္လၿမိဳင္ျမ္ဳ႕။

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close